МЕНЮ


18 серпень 2016 - 08:37

Все, що кропивничани повинні знати про субсидії


До «ВГ» від читачів постійно надходять питання щодо умов призначення субсидій на житлово-комунальні послуги.
Зважаючи на їх актуальність, ми звернулися до спеціалістів управлінь соціального захисту населення виконавчих комітетів Ленінської та Кіровської районних у місті Кіровограді рад з проханням розповісти про нововведення в даній сфері та пояснити, хто ж має право на субсидію. Спеціалісти названих управлінь не забарилися з відповідями, з якими ми й пропонуємо ознайомитись нашим читачам.
Або субсидія, або пільги
З першого травня нинішнього року знову внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Одна із важливих змін стосується осіб, які мали пільги з оплати житлово-комунальних послуг. У період отримання субсидії пільги їм відтепер не нараховують. Але якщо в неопалювальний період субсидію призначено в розмірі 0 грн, то надання пільги не припиняється на цей період.
На сьогодні єдиною причиною непризначення субсидії може бути купівля будь-ким із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб протягом 12 місяців перед зверненням по призначення субсидії товарів або послуг на суму, яка на дату купівлі перевищує 50 тисяч гривень. Але і в такому випадку сім’я, яка дійсно потребує допомоги держави, може отримати субсидію на підставі рішення комісії з питань призначення державної допомоги, субсидії та пільг після обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
Субсидію призначають одній із зареєстрованих у житловому приміщенні особі, незалежно від того, є особа власником житла чи ні та чи відкрито на неї особові рахунки. Основна умова – наявність реєстрації за адресою, за якою сім’я звертається по субсидію.
На сьогодні надано право на отримання субсидії родинам, які проживають у житловому приміщенні без реєстрації, на підставі договору найму (оренди) житла, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийнято в експлуатацію.
Сукупний дохід сім’ї обчислюють, виходячи з отриманих громадянами доходів за попередній календарний рік без врахування податку з доходів фізичних осіб. При цьому всі відомості для призначення субсидії (доходи, склад сім’ї, забезпеченість житловими послугами) управління отримують самі на запити до відповідних організацій.
Мають право на отримання субсидії і родини, в складі яких є працездатні непрацюючі особи. За дохід таких осіб щомісячно включають два прожиткових мінімуми для працездатних осіб (у 2015 році – 1218 грн х 2 = 2436 грн, а з вересня – 1378 грн х 2 = 2756 грн).
Якщо сім’я вже користується програмою житлових субсидій, то на наступний термін її призначають автоматично, без звернення. Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначають з місяця звернення по її призначення до кінця опалювального періоду та розраховують окремо на опалювальний та неопалювальний періоди.
З початком опалювального сезону буде проведено перерахунок субсидій з урахуванням послуг тепло-, газо- або електропостачання на опалення на термін по квітень 2017 року включно.
Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначають з місяця звернення до кінця календарного року за умови обов’язкового особистого звернення громадян.

Подавати треба два документи, а в окремих випадках – ще й довідку про доходи та договір найму житла
Субсидії призначають за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.
В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть призначати субсидії непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями районних комісій.
Субсидію розраховують, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховують плату за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.
Кожна родина, яка не в змозі заплатити за комунальні послуги за нинішніми тарифами, має право звернутись до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації лише з двома документами: заявою та декларацією про доходи і витрати затвердженої форми. Вказані документи можна надіслати на адресу управління поштою. В окремих випадках потрібно також надати договір найму (оренди) житла (за наявності), а також довідки про доходи – у разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в Державній фіскальній службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. У разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у Державній фіскальній службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, та неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додають письмове пояснення із зазначенням їх розміру.
Громадянин є відповідальним за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру. Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначають з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховують:
- на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
- на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.
За наявності договору найму (оренди) субсидію призначають з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди). Субсидію для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначають один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

Не сплачуєш вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії – втрачаєш на неї право
Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі – про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень, шляхом подання відповідних документів.
Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. Якщо вартість фактично використаної послуги менша за обов’язкову частку витрат на оплату цієї послуги, то громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума субсидії, яку структурні підрозділи з питань соціального захисту населення переказали на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яку не використало домогосподарство внаслідок економії споживання послуг, виконавець/виробник зараховує як оплату послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.
Надання раніше призначеної субсидії припиняють за поданням житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають житлово-комунальні послуги, якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії, за винятком випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами, – з місяця, в якому надійшло таке подання. Подання надають зазначені організації структурним підрозділам з питань соціального захисту населення до 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникли такі обставини. А також якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, унаслідок чого йому було надміру перераховано суму субсидії, – з місяця, в якому виявлено порушення. Припиняється і в разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть самотньої особи), – з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни. Також за заявою уповноваженого власника (співвласника) житла, наймача житла в державному та громадському житловому фонді, члена житлово-будівельного кооперативу, власника (співвласника) житлового приміщення – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою. Припиняється і тоді, коли під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули (могли вплинути) на право призначення субсидії або визначення її розміру.
Якщо через несплату громадянином вартості фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, то громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії.
Підготував до друку Юрій ЛІСНИЧЕНКОДодати коментарі:
Ім’я

E-mail

Домашня сторінка

sty02 sty12 sty01 sty13 sty08 sty07 sty09 sty05 sty00 sty06 pgt 0.41088 сек. / запитів: 7 / sitemap / Copyright © "Вечiрня газета" 2001-2015
Всі матеріали, розміщенні на сайті "Вечірня газета", є власністю сайту.
Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання (hyperlink) на www.vechirka.com.ua