_СТОР_Я


ОРДА. ЧЕРВОН_ ЗНАМЕНА, КОМСОМОЛ, ПЕРША К_ННА, ПОРИВ, САМОПОЖЕРТВА...

Леон_д Багацький, vechirka.com.ua
12.02.2004, 16:07

Принаймн_ такий урочистий вигляд має неординарний час громадянської в_йни на стор_нках роману "Як гартувалася сталь". У бабел_вськ_й "К_нарм_ї" про те ж саме йдеться, але н_би про зовс_м _нше. Та що там Бабель, коли нав_ть Островський у виданн_ 1962 року дуже в_др_зняється в_д Островського зразка 1934. Коли доходить до знайомства, скаж_мо, _з "Арх_вом рос_йської революц_ї", виданим Гессеном, то н_би висадився на чужу, незнану планету, що заховалася у безкрайньому косм_чному простор_.

Раптом виявляється, що паралельними курсами з легендарною, осп_ваною братами Покрасами, Першою к_нною арм_єю т_нню ходила _ Друга. Про неї п_сень менше, якщо вони взагал_ є, хоча часом саме останню в_йськов_ авторитети того пер_оду Троцький, Каменєв, Фрунзе пропагували _ висували на головн_ рол_. Доходило нав_ть до усобиць м_ж обома з'єднаннями. Почалося протистояння з тих п_р, коли майбутн_й командарм-2 П.Миронов з_ своїми приб_чниками самов_льно, всупереч настановам Л.Троцького, подався на ден_к_нський фронт у серпн_-вересн_ 1919 року. Троцький оголосив козачого д_яча поза законом. У наказ_ № 150 в_д 12 вересня 1919 року писалося: "Миронов керувався особистою кар'єрою, прагнучи стати донським отаманом. Зав'язавши стосунки _з Мамонтовим _ Ден_к_ним, Миронов збаламутив к_лька сотень козак_в _ намагається пробитися у фронтову зону для дестаб_л_зац_ї її... Кожен чесний громадянин, котрому стр_неться Миронов, зобов'язаний пристрелити його, мов скажену собаку..." Конкретики немає. Йшлося не про доц_льн_сть чи недоц_льн_сть демаршу, а про _гнорування вимог найвищого чину в тод_шн_й б_льшовицьк_й в_йськов_й _єрарх_ї. Майбутн_й командарм-1 С.Будьонний залюбки взявся догодити Троцькому _ п_сля невеличкої рубки заарештував Миронова. Спочатку Миронова _з непок_рним козацтвом спец_ально влаштований трибунал п_дводив п_д розстр_л. У вир_шальний день трибуналу (23.10.1919) Троцький раптом зм_нив гн_в на мил_сть, дарував отаману життя з умовою, як тод_ казали, прислужитися революц_йному народов_. Ясно, що за такого переб_гу под_й м_ж Мироновим та Будьонним спалахнула неприязнь, що н_коли не затухала. Чим пояснював своє, на перший погляд, невмотивоване р_шення голова ревв_йськради, стане ясним _з подальшого.

У майбутньому, менше н_ж через м_сяць, червон_ штаби планували корпус Будьонного переформувати у к_нну арм_ю, що й трапилося 19 листопада 1919 року. Але було б безумством, резонно думали б_льшовики, так_ маси хиткого козацтва залишити без радикальних важел_в впливу на нього.

Чим же вдалося б запоб_гти можливим ексцесам? Лише грубою силою, якою бачилася задумувана Друга к_нна арм_я. Через с_м м_сяц_в вона й постала (16 серпня 1920 року). _, ясна р_ч, м_ж обома з'єднаннями культивувалася ворожнеча як запоб_жник в_д виступ_в проти радвлади з одного й _ншого боку.

Доки Друга к_нна створювалася, Перша встигла пройтися вихором по Дону _ Кубан_, повоювала _з кавказькими народами, а пот_м плюндрувала Україну аж до зосередження на радянсько-польському фронт_. Як арм_я в цей пер_од проявляла свою революц_йну суть, красномовно св_дчать реляц_ї командуючого фронтом В.Шор_на до Москви. Не вдалося приборкати непослух _ М.Тухачевському, котрий зам_нив Шор_на. Сам Лен_н у телеграм_ до крутих Г.Орджон_к_дзе та _.См_лги у розпач_ заламував руки: "Вкрай стурбований станом наших в_йськ на Кавказькому фронт_, повним розкладом у Будьонного...". Мовляв, треба щось робити, аби укоськати стих_ю для переводу на зах_дний напрямок. Дончаки на чол_ з Будьонним та пол_тичним кер_вником Ворошиловим вгамувалися т_льки п_сля клятвеної об_цянки переходу через Україну к_нним маршем, а не зал_зницею. Вся маса посунула туди, де "земля сочиться молоком _ медом", де рясно "дєвок да молодух". В_дстань у ш_стсот к_лометр_в долалася два м_сяц_, тобто двадцять к_лометр_в за добу. Для прикладу: в_домий кошовий _ван С_рко в стар_ часи з к_нним в_йськом при потреб_ проходив за три дн_ до трьохсот к_лометр_в. Як бачимо, герої громадянської не змагалися за рекорд швидкост_. Уяв_мо, що творили сини "тихого Дону", як_ й дома не в_дзначалися син_вськими сентиментами, на чужих обширах.

Нарешт_ 25 травня Перша к_нна д_сталася на вих_дний руб_ж до Уман_, а 5 червня розпочала, п_зн_ше широко розрекламований _ тенденц_йно описаний, Житомирський прорив. Поляки, як_ ще 6 травня вступили у Київ _ разом _з Арм_єю УНР тримали оборону по л_н_ї Київ-Умань-Одеса, почали в_дступати, та так, що вже на к_нець серпня опинилися п_д Замостям _ Варшавою. Там закр_пилися. _ тут сталося так зване чудо над В_слою. Затят_ бої у Галичин_ та поб_ля польської столиц_ вславили українське в_йсько, яке винесло найб_льший тягар навали. Саме тод_ п_д Сидоровим розгорнулася одна з найб_льших в _стор_ї воєн кавалер_йська битва, куди кинуто проти Першої к_нної та корпусу Думенка чотири корпуси української к_нноти.

Червон_ зламалися. Почався пан_чний в_дступ. На 19 жовтня л_н_я протистояння в_дносно стаб_л_зувалася по рубежу, який утримувався до початку радянсько-польської в_йни. Її н_би _ не було: все стало на вих_дн_ позиц_ї, а зам_сть гармат заговорили дипломати.

.

При перших ознаках в_двороту воєнного щастя донськ_ лицар_ захвилювалися, зблякли, засумували за краєм, зв_дки п_шли у св_т. Почалися заворушення. Хвалена арм_я 6 жовтня 1920 року самочинно покинула фронт _ рушила на сх_д _з метою форсувати б_ля Черкас Дн_про, по дороз_ грабонути Л_вобережну Україну _ впасти на спочинок на берегах "тихого Дону".

Та не так сталося, як гадалося. П_дступи до Дн_пра перекрила утворена ще 16 серпня Друга к_нна арм_я. Перед нею стояло завдання за будь-яку ц_ну в_дбити потуги в_дступаючих прорватися додому _ спрямувати їх на кримський театр воєнних д_й. Командир Другої к_нної, виходець _з "будьонн_вської шинел_", Ока Городовиков завагався. Як це проти своїх стати? Отож, 6 жовтня, т_льки-но оголився фронт на заход_, командуючим зам_сть Городовикова призначається П.Миронов. Цей не сумн_вався, бо, як пам'ятаємо, був особистим ворогом Семена Михайловича.

Троцький прораховував далеко наперед можлив_ вар_анти, чим, до реч_, вид_лявся серед нової ел_ти. Але п_зн_ше, потроху в_дт_снивши _єзуїтськи вправних соратник_в на чол_ з Лен_ним, на авансцен_ з'явиться важкий чоб_т Стал_на. При вс_й своїй далекоглядност_ Троцький тод_ не прим_тив, що Ворошилов _ Будьонний уже йдуть, мов альп_н_сти, в одн_й зв'язц_ з майбутн_м генсеком.

Милуючи свого часу Миронова, Троцький знав, що рано чи п_зно рушниця на ст_н_ вистрелить. Цей час настав.

Два вали прокотилися по Київщин_ та Херсонщин_, зм_таючи все на своєму шляху. Миронов уздовж Дн_пра, Будьонний — зах_дн_ше. Дотикаючись флангами, рубалися м_ж собою, однак не встрявали у тотальну б_йку. Мирон_вцям вдалося привести Будьонного на врангел_вський фронт. Дорогою їхн_ частини вклинилися в ра-йон зосередження Степової див_з_ї Костя Блакитного, а будьон_вц_ зач_палися з повстанцями Мл_ївської республ_ки та Холодного Яру. Україна стогнала п_д копитами обох орд.

Пам'ятають мешканц_ с.Призв_дки Шосту див_з_ю Опанасенка. К_нарм_йцями розстр_лян_ 153 мирн_ жител_. Такого не бувало н_ за царя, н_ за ден_к_нц_в, н_ за поляк_в. Село Туб_льц_ кинулося боронитись в_д грабунку _ поплатилося 360 спаленими дворами. Червоний п_вень не обминув п_зн_шу батьк_вщину п'ятисотенного руху с.Старос_лля. У 1935 роц_ на якомусь московському з_бранн_ до червонощокої "молодухи" п_дступився вусатий кавалер. Хто вона та зв_дки — розпитував.

— Мар_я Демченко _з Старос_лля, — в_дпов_ла.

— Бував там, бував. А я — Будьонний.

— То це ви наше село у двадцятому спалили?

Бравий залицяльник т_льки вуса зн_яков_ло п_дкрутив.

Марш _з Польщ_ на Крим Перш_й к_нн_й пам'ятний тяжкою пригодою. Ц_лу див_з_ю трибунал засудив за бандитизм. Завод_їв розстр_ляли, див_з_ю розформували. У допов_дн_й Лен_ну командуючий фронтом М.Фрунзе пов_домляв: "Звертаю увагу на необх_дн_сть р_шучих заход_в для приведення до порядку у пол_тичному в_дношенн_ Першої к_нної арм_ї. Вважаю, що в її личин_ маємо велику загрозу для нашого спокою в найближчому майбутньому. Бажаний приїзд до її частин М.Кал_н_на".

14 жовтня спецпоїзд "Жовтнева революц_я" прибув у розташування арм_ї в Знам'янку. З того часу _ до поразки Врангеля Будьонний _ Ворошилов нев_длучно знаходилися з Кал_н_ним п_д наглядом хлопц_в, як_ прибули з ним.

Арм_я Миронова теж не медом мастила св_й шлях.

Лен_н 24 жовтня жорстко вимагав у Ревв_йськради Першої к_нної: "...Зобов'язуємо РВР застосувати найгероїчн_ш_ (так у телеграм_) д_ї, щоб прискорити вих_д на бойовий руб_ж...".

Двадцять восьмого почався вир_шальний наступ. Фрунзе чи не дочекався, чи не ризикнув пустити будьон_вц_в у передовий ешелон. Б_льше покладався на арм_ю Миронова. Але й ц_ не рвалися п_д кул_. Знайшовся ентуз_аст, на плечах якого червон_ вдерлися на п_востр_в — Махно Нестор _ванович.

Що ж, мавр зробив свою справу. Першим в_дшили Махна. Шостого грудня 1920 року розпустили Другу к_нну арм_ю, а Миронова, перед цим нагородженого Почесною золотою зброєю, убили в московськ_й тюрм_. Першу к_нну благословили на зимов_ квартири на теренах Єлисаветградщини. Ох _ погуляли "рєбятушк_"! Проте у жовтн_ 1923 року розформували _ цей "баст_он революц_ї". Отож ос_нь, коли у св_т п_шли юрби звичних до легкого хл_ба "лицар_в", була не тепл_шою, н_ж "холодне л_то п'ятдесят третього". Тр_йця — Городовиков, Ворошилов, Будьонний -вц_л_ла. Мало того, до матер_альних прив_леїв у хрущовсько-брежнєвську епоху отримала _ моральн_ див_денди. Стали, в_дпов_дно, раз, дв_ч_, трич_ Героями Радянського Союзу всупереч Положенню про звання. Там чорним по б_лому значиться, що за минул_, до 1934 року, заслуги нагородження не в_дбувається. А у в_йн_ 1941-1945 рр., св_дчать документи, вони завдали б_льше шкоди, н_ж принесли корист_.

Але, мабуть, _нститут "Золотих фортун" в_чний.

 

"ВГ" №
(00.00.0000)

Погода, Новости, загрузка...

 


Copyright © 2001–2009 "Вечiрня газета", (admin@vechirka.com.ua) , Vechirka.com.ua
Використання матерiалiв cайту дозволяється лише з посиланням (гіперлiнком) на www.Vechirka.com.ua. Використання фотоматеріалів сайту без письмового дозволу ЗАБОРОНЕНО!
Использование материалов сайта разрешается только со ссылкой (гиперссылкой) на www.Vechirka.com.ua. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения ЗАПРЕЩЕНО!