_СТОР_Я ХХ ст.

ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИЙ ТЕЛЕФОН: ЯК ЦЕ БУЛО. Частина 1
Олена Класова, vechirka.com.ua
26.01.2004, 20:18

В_дразу п_сля винаходу телефону Олександром Беллом у 1876 роц_ телефонний зв'язок, паралельно з_ своїм старшим братом телеграфом, досить швидкими темпами став поширюватися _ європейською територ_єю.

_стор_я ж Єлисаветградського телефону т_сно пов'язана з етапами становлення Єлисаветградської поштової контори та телеграфної станц_ї. Арх_ви св_дчать, що до 1892 року в Єлисаветград_ телефонної станц_ї взагал_ не _снувало. 1784 року в м_ст_ було засновано поштову контору _ лише через 100 рок_в, а саме в 1885, вона об'єдналася з телеграфною станц_єю, утворивши поштово-телеграфну контору Одеського поштово-телеграфного округу. Єлисаветградську м_ську телефонну станц_ю було засновано лише через с_м рок_в, у 1892 роц_. Спочатку вона п_длягала м_ськ_й управ_, а з 1901 року — Одеському поштово-телеграфному округу.

Арх_в Єлисаветградської поштово-телеграфної контори нал_чує близько 30 великих том_в документац_ї. У них знаходимо дан_ б_льш н_ж за 100 рок_в про орган_зац_ю пошти _ телеграфу, телефонної мереж_ в м_ст_ та окруз_, протоколи загальних збор_в службовц_в телефонної станц_ї, збор_в губернського з'їзду роб_тник_в зв'язку, документи про злиття м_ської та пов_тової телефонних мереж, особист_ справи прац_вник_в зв'язку, акти на встановлення телефонних л_н_й тощо.

Для нас, сучасник_в 21-го стол_ття, деяк_ документи здаються дещо дивними. Так попередн_й запис ос_б, що бажали встановити у своїх квартирах телефонн_ апарати, було в_дкрито при м_ськ_й управ_ за домовлен_стю начальника поштово-телеграфної контори С.Пеньковського з м_ським головою А.Пашут_ним. До реч_, О.Пашут_н у своїй книз_ "_сторичний нарис м.Єлисаветграда" подає так_ дан_: "У 1894-1897 рр. к_льк_сть абонент_в, у яких було встановлено телефонн_ апарати, складала 70". Дал_ м_ський голова в_дм_чає, що "телефонна справа в Єлисаветград_ розвивається довол_ пов_льно внасл_док п_двищення ц_н". _ справд_, абонентну платню в Єлисаветград_ з жител_в м_ста брали за одну версту в_дстан_ в_д центральної телефонної станц_ї у розм_р_ 100 рубл_в, що було дуже дорого. П_зн_ше ц_ни були знижен_ до 75 рубл_в з надбавкою за кожну наступну версту по 15 рубл_в на р_к.

Ось ще один ц_кавий факт — щоб влаштуватися на роботу в Єлисаветградськ_й телефонн_й станц_ї, необх_дно було написати "Розписку про повну благонад_йн_сть", яка мала такий зм_ст: "Розписка. 22 лютого 1900 року. Я, що нижче п_дписався, даю розписку в тому, що не належу до будь-якої массонської лож_ та _нших таємних товариств, п_д яким би виглядом вони не _снували, _ н_коли належати не буду".

Прикрим є й те, що на вс_х сп_вроб_тник_в телефонної станц_ї збиралися таємн_ дов_дки в окремих папках про повед_нку, спос_б життя, благонад_йн_сть. На жаль, п_д час прийому на службу в Єлисаветградську теле-фонну станц_ю _снувала дискрим_нац_я прав ж_нок, на посаду телефон_ст_в брали лише чолов_к_в. Т_льки в 1910 роц_ було внесено зм_ни до _нструкц_ї м_н_стерства внутр_шн_х справ "Про службу женщин по почтово-телеграфному ведомству", в яких ч_тко було сформульовано, кого можна брати на роботу: "Допускать к работе девиц, бездетних вдов и жен начальников данного ведомства, но брать с девиц подписку о том, что, выходя замуж, они обязаны сразу оставить службу".

Перед першою св_товою в_йною, у 1912-1913 роках, умови служби на Єлисаветградськ_й телефонн_й станц_ї та в_дб_р службовц_в п_д час прийому на роботу стали ще б_льш суворими. Це позначилося _ на зм_ст_ ус_єї внутр_шньої документац_ї. Так зав_дуючий Єлисаветградською телефонною мережею подав секретний формуляр начальнику Одеського поштово-телеграфного округу: "Прошение. Извольте командировать в мое распоряжение для наблюдения за работниками телефонной станции и за ремонтом правительственных проводов чиновника-цензора с 30 июня 1915 года". Цензори були направлен_, про що св_дчить окрема в_дом_сть про отримання ними зароб_тної платн_ за їхню таємну роботу.

1915 року в Одес_ було в_дкрито курси прац_вник_в телефонних станц_й для чиновник_в 5-6 розряд_в _ ж_нок-телефон_сток, як_ мали св_доцтва про зак_нчення середн_х навчальних заклад_в. На ц_ курси вступили _ наш_ телефон_сти. Таким чином, з 1915 року, щоб працювати на Єлисаветградськ_й телефонн_й станц_ї, необ-х_дно було волод_ти двома-трьома мовами: англ_йською, н_мецькою, французькою. Кожна телефон_стка повинна була прослуховувати розмову _ допов_дати кер_вництву про факти розповсюдження важливої в_йськової _нформац_ї, адже йшла Перша св_това в_йна.

Ц_кав_ для нас, сьогодн_шн_х користувач_в сучасними телефонними апаратами, тарифи або такса, що _снувала в 1915 роц_ за апарат, встановлений у квартир_ для с_мейного користування — 60 рубл_в на р_к. _снували телефони не для с_мейного користування — 75 рубл_в на р_к, такий телефон встановлювався в _нших прим_щеннях: державних установах, торгових та промислових закладах, готелях, вокзалах, де користування телефонами було колективним. Квартирн_ телефони нотар_ус_в, земських начальник_в, мирових судд_в, консул_в, дипломат_в та _нших ос_б, квартири яких могли служити одночасно _ конторами, _ оф_сами, теж належали до телефон_в колективного користування. Що ж до адвокат_в, л_кар_в, _нженер_в, квартири яких в_дв_дувалися сторонн_ми особами, то вони не мали характеру заклад_в загального користування.

Архів "ВГ-Історія (ХХ століття)"

 31.05.06, 11:37 Партизанське задзеркалля
 18.04.06, 14:01 Командир афганських "командос"
 06.04.06, 20:36 Хрещений батько ГУЛАГу
 04.04.06, 13:34 Таємниці кіровоградського спецназу
 04.04.06, 13:28 Героїка двадцятих. Людина — проблема
 13.02.06, 13:29 Героїка двадцятих. З непокірного роду
 28.11.05, 14:50 Чудо лицарського чину
 18.11.05, 14:36 Немирний атом
 26.07.05, 12:30 Про що мовчав Левітан
 24.06.05, 14:54 До 22 червня. День народної скорботи
 21.06.05, 13:38 До 22 червня. Ати-бати, йдуть "штрафбати"
 21.06.05, 13:32 До 22 червня. Рік напередодні війни в агентурних повідомленнях
 07.06.05, 10:47 Кіровоградське небо
 14.03.05, 14:35 Правосуддя тоталітарної доби. Думки під вартою. Олександр Горошко
 01.02.05, 14:54 Солдати шостої заповіді. Наші у тропіках. Сьєрра-Леоне
 13.01.05, 16:55 Солдати шостої заповіді. Кіровоградці в Сараєво
 10.01.05, 14:31 Ішов січень 1944-го...
 27.11.04, 03:18 27 листопада — День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. Хліборобський рід діда лавріна
 09.08.04, 14:30 Місто з минулого. Кіровоград 1980-х років
 14.06.04, 14:39 За крок до всесвітньої катастрофи. Куба 1962-63
 06.06.04, 10:17 Відкриття другого фронту. 60-річчя операції "Оверлорд" (D-Day)
 29.04.04, 13:07 До року Польщі в Україні. Пілсудський у домі Тарковських
 29.03.04, 15:57 Історія міста над Інгулом. Святу Анну вже пошановано, а коли ж вшануємо пам'ять про щедру жінку?.. Пологовому будинку №2 імені святої Анни — 100!
 17.03.04, 19:27 Історія міста над Інгулом. Як заговорив перший кіровоградський динамік?
 24.02.04, 10:28 Сергій Шевченко, доцент КДПУ, краєзнавець: "Час працює на краще вивчення історії" ("Назва столиці степового краю: проблеми перейменування". Круглий стіл "Вечірньої газети")
 12.02.04, 16:07 Орда. Червоні знамена, комсомол, Перша кінна, порив, самопожертва...
 27.01.04, 13:38 Єлисаветградський телефон: як це було. Частина 2
 26.01.04, 20:18 Єлисаветградський телефон: як це було. Частина 1
 25.12.03, 00:18 Дарунок кіровоградським районам на 30-річчя
 03.10.03, 14:40 Дитячий садок у Єлисаветграді
 02.09.03, 14:19 Бувальщини "діда Лук'яна". Київський Лук'янівський тюремний замок
 02.09.03, 14:05 До 135-річчя "Просвіти". Та, що знала
 23.06.03, 14:15 Три подвиги Григорія Рудика
 30.05.03, 11:41 Продовжується робота по збору матеріалів до "Книги Пам'яті України" та "Книги Скорботи України"
 08.05.03, 16:24 І мінер, і зв'язківець
 26.04.03, 10:24 26 квітня — чорнобильська пам'ять. Вони — перші
 16.04.03, 11:27 Геній пензля і мозаїки. Григорій Синиця у нашому місті. Історія одного фото
 09.04.03, 11:46 Гвардійцям допоміг... Гітлер
 08.04.03, 18:30 Підрозділ особливого призначення
 19.03.03, 15:13 Бити ворога, як Щиров
 03.03.03, 14:33 В історії залишиться тільки те, що зафіксовано
 25.02.03, 14:02 Пам'ять засніжених альп
 22.02.03, 13:15 Уроки, які завжди з нами. А серце розірвав Афган, або Чому з гір тікають вовки?
 15.02.03, 19:17 Афганістан. "Ми виконували особливі завдання"
 28.01.03, 12:50 Історія вчить. НТС як фата моргана
 27.01.03, 15:36 Про Ревуцьких у Добрій не забули...
 22.01.03, 13:48 22 cічня - День соборності України. Забувати не можна...
 08.01.03, 22:59 Пам'яті баби Єлисавети та багатьох інших...
 23.12.02, 16:30 "Нам потрібна історія, яка є учасником нинішнього життя"
 07.12.02, 04:25 7 грудня - День місцевого самоврядування. Від Віча до Кіровоградської міської ради
 04.12.02, 11:45 Архіви - це наша історія
 16.09.02, 15:31 Дивне місто над синюхою
 30.08.02, 18:19 А центр України таки у нас, на Кіровоградщині
 30.08.02, 18:11 Кіровограду - 250. А ви знаєте, хто такий Волохін?
 26.08.02, 16:38 Храм на крові
 25.06.02, 14:11 Навздогін публікації "Історія "чорнобильського" напису"
 09.05.02, 19:51 Восток - дело тонкое... Тем более, если он Ближний
 26.04.02, 15:16 Чорнобиль. Як це було...
 03.02.02, 12:42 До 10-річчя прийняття постанови про національний прапор. Кольори, що дають надію
 31.12.01, 17:15 Як святкували новий рік у Єлисаветграді
 07.12.01, 00:02 Історія отамана-самостійника Пилипа Хмари та його соратників, записана чекістами в тридцяті роки минулого століття (частина 5)
 06.12.01, 23:44 Історія отамана-самостійника Пилипа Хмари та його соратників, записана чекістами в тридцяті роки минулого століття (частина 4)
 27.11.01, 17:23 Історія отамана-самостійника Пилипа Хмари та його соратників, записана чекістами в тридцяті роки минулого століття (частина 3)
 27.11.01, 17:16 Роман Коваль: "Я прийшов у цей світ, щоб повернути україні душі загиблих героїв"
 18.11.01, 17:44 Історія отамана-самостійника Пилипа Хмари та його соратників, записана чекістами в тридцяті роки минулого століття (частина 2)
 11.11.01, 14:31 Історія отамана-самостійника Пилипа Хмари та його соратників, записана чекістами в тридцяті роки минулого століття (частина 1)
 09.11.01, 14:43 Час жорстоких перемін
 09.11.01, 14:38 Колесо історії
 08.11.01, 11:23 "Ятрань" розвалює імперію

 

"ВГ" №
(00.00.0000)

Погода, Новости, загрузка...

 


Copyright © 2001–2009 "Вечiрня газета", (admin@vechirka.com.ua) , Vechirka.com.ua
Використання матерiалiв cайту дозволяється лише з посиланням (гіперлiнком) на www.Vechirka.com.ua. Використання фотоматеріалів сайту без письмового дозволу ЗАБОРОНЕНО!
Использование материалов сайта разрешается только со ссылкой (гиперссылкой) на www.Vechirka.com.ua. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения ЗАПРЕЩЕНО!