МЕНЮ


3 квiтень 2015 - 14:23

Оформлення субсидій: максимально просто


Наприкінці лютого цього року Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про удосконалення порядку надання житлових субсидій”, яка набирає чинності з першого травня 2015 року. Відтепер призначення субсидій відбуватиметься на підставі лише двох документів – заяви та декларації (скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб).

Запроваджується принцип призначення субсидій на підставі задекларованих даних заявником (при цьому перевірка достовірності цих даних здійснюватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії шляхом запитів до відповідних органів, установ та організацій). Кожне домогосподарство одночасно з рахунком для оплати енергоносіїв у квітні та жовтні 2015 року отримає спрощені форми заяви і декларації для звернення за призначенням субсидії. Про ці та інші нововведення нашому кореспонденту розповів начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради Володимир Римар.

– Досі в положенні про надання житлових субсидій існували критерії, які не дозволяли сім’ям використати своє право на житлову субсидію, – каже Володимир Римар. – Це, крім доходів, які впливають на визначення розміру субсидії, ще і майнова частина. Зміни до порядку призначення житлової субсидії скасовують всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій, а саме: наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів, здача в найм житлового приміщення, наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні.

Встановлено єдине обмеження – якщо сім’єю протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії було здійснено купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплачено послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу, телефонного зв’язку на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень, то у такому випадку родина не має права на призначення субсидії.

Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником. ри цьому перевірка достовірності цих даних здійснюватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії, шляхом запитів до відповідних органів, установ та організацій.

Всі інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, тощо), надають організації-надавачі послуг на запит органів соціального захисту населення. При цьому забороняється вимагати від заявників документи, які не передбачені Положенням.

Сукупний дохід обчислюється, виходячи з отриманих громадянами доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, інформацію про які зазначено у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Для призначення субсидії на наступний період субсидія обчислюється, виходячи з доходів, відомості про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, вищими навчальними закладами, а також виходячи з розмірів державної соціальної допомоги, що виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово).

Зважаючи на те, що рівень доходів сімей не дозволяє придбати житло і частина сімей змушені орендувати житло, субсидія таким сім’ям також може бути призначена на підставі договору найму (оренди) житла (офіційно зареєстрованого) особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.

Змінено період, за який враховується дохід сім’ї. убсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, як і до цього, призначається на основі середньомісячного сукупного доходу зареєстрованих осіб. Але, якщо до змін застосовувався середньомісячний сукупний дохід за шість попередніх місяців, то тепер за попередній календарний рік.

Внесено зміни щодо термінів надання субсидії. Запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на опалювальний період як раніше. У разі, коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний період або для індивідуального опалення використовується природний газ (електроенергія), розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.

Встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період. Скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін, тобто заява і декларація подаються один раз, і якщо сім’я вже ввійшла в програму житлових субсидій, то в подальшому не потрібно подавати документи.

Після закінчення строку отримання субсидії (12 місяців) управління соціального захисту населення здійснюють розрахунок субсидії на наступний період. Для цього управління збирають необхідну інформацію без звернення громадянина і протягом 10 днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення щодо призначення (непризначення) субсидії та письмово інформують громадян про прийняте рішення.

Також сім’ям, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014/15 року, субсидія на наступний період призначається на підставі раніше поданих документів.

Оскільки спрощується доступ до житлових субсидій, то посилюється відповідальність за надану інформацію в декларації про доходи та видатки.

Крім того, оскільки субсидія призначається за задекларованим принципом, то надано право органам соцзахисту після отримання від ДФС за запитом уточненої інформації про доходи проводити перерахунок розміру призначеної субсидії.

Проте, якщо громадянин свідомо приховав інформацію про доходи (свідомо не зазначив їх у декларації) будуть застосовуватися штрафні санкції: сума переплачених коштів субсидії буде стягуватись у подвійному розмірі.

Залишено право за державними соціальними інспекторами здійснювати обстеження житлово-побутових умов проживання сім’ї щодо встановлення додаткових джерел для існування.

Дещо у нових правилах залишено без змін. Зокрема, як і було раніше, житлова субсидія призначається на соціальну норму житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, які встановлено Кабінетом Міністрів України постановою від шостого серпня 2014 року.

Проте, повернуто положення про призначення субсидії на понаднормову площу житла за рішенням комісій для одиноких громадян. Так, в окремих випадках, виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями районних комісій. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів.

Як і раніше розмір субсидії залежатиме виключно від доходу сім’ї. Чим нижчі доходи, тим менше сім’я платить. Наприклад, якщо дохід на члена сім’ї становить 500 гривень, то оплата буде здійснюватися тільки в розмірі 3,19 відсотків від доходу. Якщо розмір доходу дорівнює прожитковому мінімуму 1176 гривень, то обов’язкова частка плати складе десь 7,5 відсотків, при доході у розмірі 2300 грн. на одну особу на місяць – обов’язкова частка плати сім’ї – 15 відсотків. Це максимально справедливо у такій спрощеній системі. Принцип простий: сім’ї, у яких дохід менший – платять менше.

Розмір обов’язкової частки плати визначається у наступному порядку:
– визначається середньомісячний дохід на одну особу;
– дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (1176 грн.), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
– отриманий результат ділиться на базовий коефіцієнт 2 (два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць), а потім множиться на базовий коефіцієнт 15 (15-базова норма плати за житлово-комунальні послуги сім’єю, яка має дохід у два прожиткових мінімуми на місяць на одну особу) і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги кожного окремо взятого домогосподарства.

Щодо документів. Новою постановою скорочено перелік документів, які надаються для призначення субсидії, до мінімуму.

Відтепер, тобто з першого травня 2015 року після набуття чинності постанови КМУ, призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів – заяви та декларації про доходи і витрати, таким чином скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб.

Крім того, затверджено спеціальну форму заяви та декларації. Заява і декларація розміщуються на одному аркуші паперу з двох сторін.

У заяві зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові заявника, адреса реєстрації, контактний телефон, серія та номер паспорту, послуги, якими користується заявник.

В декларації про доходи та майновий стан: прізвище, ім’я та по батькові заявника; адреса реєстрації; площа квартири (індивідуального будинку); характеристика будинку (кількість поверхів); прізвище, ім’я та по батькові усіх зареєстрованих у квартирі (індивідуальному будинку), види та суми їх доходів; інформацію про витрати (на придбання майна, товарів або оплату послуг) на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

Для забезпечення звернення сімей за призначенням субсидій запроваджено систему, яка дозволятиме людині дуже просто, без особистого звернення до органу соцзахисту, через уповноважену особу, якщо це стосується сільської місцевості, або через письмове звернення, або іншим шляхом, через поштове відправлення, повідомити управлінню соціального захисту про те, що сім’я бажає отримати субсидію. Спрощені бланки заяви та декларації для отримання субсидії будуть доставлені громадянам через організації, які надають житлово-комунальні послуги.

Додатково разом з заявою та декларацією буде роздана інструкція про те, як правильно їх заповнювати.
Додати коментарі:
Ім’я

E-mail

Домашня сторінка

sty02 sty12 sty01 sty13 sty08 sty07 sty09 sty05 sty00 sty06 pgt 0.38504 сек. / запитів: 7 / sitemap / Copyright © "Вечiрня газета" 2001-2015
Всі матеріали, розміщенні на сайті "Вечірня газета", є власністю сайту.
Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання (hyperlink) на www.vechirka.com.ua